Mezinárodní velká cena a prasečí zábava

Mezinárodní velká cena a prasečí zábava

 

Vážení přátelé juda,

     Tak jako každý rok tak i letos se v našem městě uskuteční 13. ročník Mezinárodní velké ceny Nového Bydžova. V roce 2011 jsou na naši soutěž pozvány kluby ze SLOVENSKA, NĚMECKA, CHORVATSKA, POLSKA, SLOVINSKA A RUMUNSKA a v neposlední řadě domácí kluby. Touto cestou Vás všechny žádám o pomoc při této náročné akci.

     Dále si Vás všechny rodiče, příznivce a činovníky juda, dovoluji jménem oddílu pozvat na tradiční prasečí zábavu, která se koná11.6. 2011 na koupališti v Novém Bydžově po soutěži od 20,00 hodin.

                                                                                                                                                        Jarda Hnát