Členské příspěvky na rok 2017/2018

 
 
děti  r.2011 a starší:  1 600,- Kč na účet SKP Judo NB  + poplatky na účet DDM NB
 
děti r. 2012 a mladší:  600,- Kč na účet SKP Judo NB + poplatky na účet DDM NB
 
2.sourozenec:  800,- Kč na účet SKP Judo NB + poplatky na účet DDM NB
 
3.sourozenec:  pouze poplatky  na účet DDM NB


Výši poplatků pro DMM Nový Bydžov naleznete zde
 
 
č.účtu SKP Judo Nový Bydžov: 186 664 111/0300
!!! do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte a účel platby (např. Jan Novák - příspěvky) !!!
 
 
Postup pro  přihlášení  dítěte  a platby DDM Nový Bydžově  naleznete   zde  
 
 
Příspěvky je nutné uhradit do 31.10.2017.
 
Tréninky  začínají pro všechny  děti  v pondělí 4. 9. 2017. Všechny děti obdrží novou přihlášku do oddílu,  kterou nám vrátí vyplněnou.