Historie

Historie našeho oddílu

30.04.2008 00:00

 

Kroužek juda vznikl v Novém Bydžově v roce 1992.  Po ročním působení na Základní škole V.Kl. Klicpery přešel do DDM pod Základní školu Karla IV. V kroužku začalo trénovat asi 26 žáků pod vedením Jaroslava Hnáta. V následujících letech funkci trenérů vykonávali Pavel Berný, Ladislav Linek, Petr Černohorský (současný trenér Chlumce nad Cidlinou). Jako poslední se mladých judistů ujala Erika Antošová. Děti v kroužku trénovaly jednou až dvakrát týdně, ale nejezdily na žádné soutěže.

V roce 1997 nastal obrat. Pan Milan Pešta (zástupce ředitele pro mimoškolní činnost při ZŠ Karla IV.) oslovil znovu trenéra Jaroslava Hnáta, který začal trénovat s mladými judisty znovu. Úspěchy se dostavily po ročním působení. Daniel Pošík získal 2.místo na Mistrovství České republiky (MČR) mladších žáků a Lenka Matějovská 3. místo na MČR starších žákyň. V následujícím roce se judistům na MČR vůbec nedařilo. Hlavním důvodem byly nedostatečné prostory, kde by mohli judisté  trénovat. Tento problém byl vyřešen díky řediteli školy panu Josefu Verflovi, který pomohl zajistit tělocvičnu.

     Od roku 1998 se členové kroužku zúčastnili všech soutěží kalendáře juda,  mistrovství České republiky a mezinárodních soutěží, ze kterých přiváželi medaile. V tomtéž roce  začali soutěžit i na Polabské lize. Tato soutěž  se skládá ze šesti kol, z nichž  se jedno kolo koná pravidelně v měsíci červnu v Novém Bydžově. V roce 1998 judisté skončili na 4. místě. V následujících letech začali přivážet zlaté medaile (kromě roku 2004, kdy skončili druzí). V roce 2000 se stal trenér našeho oddílu Jaroslav Hnát trenérem Sportovního centra mládeže.

           11.4.2002 byl oddíl JUDO zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR pod názvem SKP JUDO Nový Bydžov, ZŠ Karla IV. V současné době je v oddíle registrováno 123 členů.

           Na základě projektu intenzifikace činnosti tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základních školách, vypsaného MŠMT,  byla škola od 1.9.2003 zařazena v síti škol mezi školy s rozšířenou výukou TV se zaměřením na JUDO.

           V roce 2004 začal oddíl trénovat děti od čtyř let pod vedením pí Aleny Šlechtové. Od roku 2006 probíhá trénink dětí přímo v Mateřských školách Palackého a Sluníčko, Nový Bydžov a také v MŠ Sloupno.

     Oddíl se může pochlubit ziskem několika medailí z Mistrovství České republiky. Od roku 1997 až do roku 2006 jsme získali na MČR 15. zlatých, 17. stříbrných a 26. bronzových medailí. Pět našich  závodníků startovalo na Mistrovství Evropy. Na těchto úspěších mají zásluhu trenéři a funkcionáři oddílu Patrik Hnát, Alena Šlechtová, Jiří Hruška, Jaroslav Hnát, Josef Verfl, Milan Pešta a rodiče našich svěřenců.

Podrobnější historie

30.04.2008 00:00

Ve východočeském regionu 30 km od Hradce Králové a ve stejné vzdálenosti od Jičína vznikl v roce 1992 malý kroužek juda. Pod vedením Jaroslava Hnáta  na ZŠ Klicperova. Judo navštěvovalo 26 žáků, kteří se neúčastnili žádných soutěží.

Vyučovalo se každou středu dvě hodiny. O tento sport byl od začátku velký zájem.

 V roce 1993 se judo přesunulo do DDM při ZŠ Karlova. Zde jsme měli lepší podmínky pro tréninky. Pan Pešta nám vypůjčil více školních žíněnek, prostor v DDM byl také větší. Po skončení tréninku se žíněnky museli uklízet. Rozvrh se musel několikrát upravovat z důvodu jiných zájmových útvarů. Z nedostatku času J. Hnáta začala malé judisty trénovat Erika Antošová, která je vedla dva roky. Pak ji nastaly mateřské povinnosti a byl s judem v Novém Bydžově na čas konec.

 Novým trenérem se stal od roku 1995 Petr Černohorský, který měl svůj oddíl v Chlumci n/Cid. Po nějakém čase se p. Petr Černohorský začal více věnovat oddílu JK Chlumec n/ C. Mezi tím se vrátila E. Antošová a začala opět trénovat. Po malých přestávkách fungoval kroužek juda v N. Bydžově pod vedením E. Antošové do školního roku 1996- 97. Děti se stále neúčastnily žádných soutěží.

 V polovině října roku 1997 nastal zlom. Od této doby se zúčastňujeme všech soutěží dle soutěžního kalendáře českého svazu juda a spolupracujeme ( spolu soutěžíme) za oddíl SKP JUDO Jičín. Kroužek  fungoval znova pod vedením Jaroslava Hnáta, Ladislava Linky a Pavla Berného. Trénovalo se na plachtové žíněnce zapůjčené z oddílu Judo Nechanice, střídavě na ZŠ Karlova a v DDM. Žíněnka se musela po každém tréninku uklízet tréninky trvali 2,5 hodiny. Kroužek navštěvovalo 52 dětí.

 Po dvou měsících tréninku se děti zúčastnily třech vánočních turnajů, kde získaly několik prvních míst. Jeden z těchto turnajů pořádal i náš kroužek.

 V roce 1998 v lednu pod vedením trenérů J. Hnáta, L. Linky, E. Antošové, administrativ. pracovníka M. Pošíka a Kateřiny Horákové jsme se vrátili do DDM. Sestavil se rozvrh a děti trénovaly 3x týdně judo a jednou týdně kondiční přípravu na ZŠ Karlova, a nebo venku v parku DDM.

 V roce 1998 jsme se zúčastnili turnajů dle soutěžního rozpisu českého svazu juda.V tomto roce se také judisté zúčastnili několika regionálních soutěží, kde startovalo 13 našich chlapců a děvčat. 9 z nich si vybojovalo postup na MČR.

 Na MČR si nejlépe vedl Daniel Pošík, který získal 2. místo v kategorii mladších žáků. Lenka Matějovská si též vedla dobře, získala 3. místo starších žákyň.

Podařilo se nám společně s judem SKPJ Jičín sestavit družstvo starších žákyň ve složení Anastázie Barvířové, Moniky Stránské, Lenky Matějovské a třech vypůjčených žákyň z východočeského regionu. Děvčata obsadila 3. místo.

 V tomto roce jsme také vstoupili do Polabské ligy 11. ročníku. Zde jsme v konečném hodnocení skončili jen o 2 body za třetím Chlumcem n/Cid. Z celkového počtu 8 startujících družstev.

 V roce 1999 jsme se opět zúčastnili všech soutěží dle soutěžního rozpisu svazu juda. Tentokrát jsme žákovskou Polabskou ligu vyhráli.

 9 dětí se probojovalo na MČR. Nejlepší umístění a to 7.– 8.místo vybojoval v kategorii starších žáků Roman Kořínek a v kategorii mladších žáků stejné pořadí Richard Zábranský. Jedna z neúspěchu bylo budování nové tělocvičny pro judo v DDM, které probíhalo v říjnu před MČR. Rozloha nové tělocvičny je 72 m.

 V roce 2000 pod vedením trenéra juda J. Hnáta a kondičního trenéra J. Hrušky pro nás začal úspěchem, když dorostenka Lenka Matějovská obsadila 5. místo na MČR juniorek. Dále v dubnu následovala republika dorostenek a Lenka přidala 1. místo. Překvapila i starší žákyně Štěpánka Kopecká když obsadila 3. místo. Dále se na 3. místě umístil Pavel Lihan, který u nás trénuje, ale patří do oddílu JK Chlumec n/Cid. Na 5. místě se umístil Roman Kořínek a Lukáš Kloubec obsadil 7. místo.

 Tento rok se Pavel Lihan probojoval na ME ( Rumunsko ) kde se mu podařilo vyhrát jeden zápas. Opět jsme vyhráli Polabskou ligu žáků.  V létě,tak jako každý rok se účastníme výcvikového tábora v Kopidlně , který pořádá SKPJ Jičín. V září jsme vrátili plachtovou žíněnku do Nechanic a trénujeme na tatami.

Vzpomínka Josefu Verflovi

14.07.2008 00:00

 

Rádi bychom věnovali vzpomínku panu řediteli Josefu Verflovi, který nás opustil po dlouhé nemoci 14.6. 2007. Všichni jsme byli velice smutní.  

 Odešel člověk, který pro nás judisty udělal mnoho. Byl to člověk všestranného zájmu. Člověk, který byl na svém místě. Za vše, co pro nás udělal, bychom mu chtěli ještě jednou poděkovat.

Kroužek juda vznikl na ZŠ Klicperova v roce 1992 a v roce 1993 přešel pod ZŠ Karlova. Od této doby oddíl prodělal několik změn. Svou nezanedbatelnou roli pro judo v Novém Bydžově udělal právě ředitel Mgr. Josef Verfl, který dal podnět pro spojení dvou místností v DDM a tím vznikla v roce 1998 nová tělocvična pro judo. Úspěchy se datují od roku 1997, od tohoto data vozíme vždy medaile z mistrovství České republiky. V roce 2000 se stal náš trenér Jaroslav Hnát i trenérem Sportovního centra mládeže. V roce 2003 vznikly doplňkové sportovní třídy a znovu u toho sehrál svou roli pan ředitel Mgr. Josef Verfl a slavilo se 10 let juda na Karlovce. V roce 2005 začínáme trénovat děti od 4 let pod vedením trenérky paní Aleny Šlechtové. Tuto práci vykonává dobře, svědčí o tom nárust dětí předškolního věku na judu v DDM. V roce 2007 začal Jaroslav Hnát přímo ve školkách trénovat pohybové hry. Do projektu se přihlásili tři školky a téměř 70 dětí! Odchod trenéra Patrika Hnáta, který trénoval přípravku a předával děti dál do mláďat a mladších žáků, nás nepotěšil. Nedostatek trenérů a dobrovolných pracovníků je všude. Dnes jen málokdo chce pracovat s mládeží. Tento problém nám vyřešila nová trenérka z Pardubic, kterou si do svého týmu vybral hlavní trenér našeho oddílu Jaroslav Hnát. Slečně Haně Ondráčkové sehnal práci fyzioterapeutky na místní rehabilitaci v Novém Bydžově. Tato trenérka naše malé judisty trénuje od září a jsme moc rádi, že se nám podařilo najít tak rychle novou sílu do oddílu.

Záznamy: 1 - 3 ze 3