Historie

Historie juda v Novém Bydžově 1992 - 2022

09.05.2022 10:59

ZALOŽENÍ ODDÍLU

V roce 1992 vznikl v Novém Bydžově pod ZŠ Klicperova kroužek juda, jehož zakladatelem byl Jaroslav Hnát. Tehdy kroužek navštěvovalo 26 žáků, kteří se ale neúčastnili žádných soutěží. Přesto byl o judo velký zájem. Tréninky probíhaly každou středu dvě hodiny.

Po ročním působení v roce 1993 na Základní škole V. Kl. Klicpery přešel kroužek pod DDM Základní školy Karla IV. Zde totiž byly lepší podmínky pro trénování. Pan Pešta vypůjčil více školních žíněnek, prostor v DDM byl větší, nicméně vždy po skončení tréninku se žíněnky musely uklízet. Také rozvrh se musel několikrát upravovat z důvodu jiných zájmových útvarů, které využívaly prostory v DDM.

Z nedostatku času J. Hnáta začala v roce 1993 malé judisty trénovat Erika Antošová, která je vedla dva roky.  Její funkci převzal roku 1995 Petr Černohorský, který měl už svůj oddíl v Chlumci n. C. Po krátkém čase se ale začal více zaměřovat na svůj Chlumecký oddíl a v N. B. skončil. Mezitím se vrátila po mateřské pauze E. Antošová a začala opět trénovat. Po malých přestávkách fungoval kroužek juda v N. Bydžově pod jejím vedením až do školního roku 1996-97. Děti trénovaly jednou až dvakrát týdně a stále se neúčastnily žádných soutěží.

NÁVRAT JAROSLAVA HNÁTA

V polovině října roku 1997 nastal zlom. Pan Milan Pešta (zástupce ředitele ZŠ Karla IV.) oslovil opět Jaroslava Hnáta, který začal znovu trénovat s mladými judisty. Za pomoci dalších trenérů - Ladislava Linky a Pavla Berného a Jiřího Hrušky se po ročním působení začaly dostavovat úspěchy. Po dvou měsících tréninku se děti zúčastnily třech vánočních turnajů, kde získaly několik prvních míst. Jeden z těchto turnajů pořádal i náš kroužek. Od této doby se děti začaly zúčastňovat všech soutěží pod českým svazem juda, zatím však pod záštitou oddílu SKP JUDO Jičín.

 

PRVNÍ ÚSPĚCHY

V tomto roce 1998 jsme získali první medaile z MČR. Daniel Pošík získal 2.místo na MČR mladších žáků a Lenka Matějovská 3. místo na MČR starších žákyň. S Jičínským oddílem se podařilo sestavit družstvo starších žákyň, které dosáhlo na 3. místo.

 

 

NEVYHOVUJÍCÍ PROSTORY

V následujícím roce se judistům na MČR vůbec nedařilo. Hlavním důvodem byly nedostatečné prostory, kde by mohli judisté  trénovat. O vyřešení tohoto problému se zásadně zasloužil ředitel ZŠ - pan Josef Verfl, který pomohl zajistit tělocvičnu. Trénovalo se na plachtové žíněnce zapůjčené z oddílu Judo Nechanice, střídavě na ZŠ Karlova a v DDM. Žíněnka se stále ještě musela po každém tréninku uklízet, tréninky trvaly 2,5 hodiny a navštěvovalo je 52 dětí.

 

POLABSKÁ LIGA

 

V tomtéž roce jsme vstoupili do 11. ročníku Polabské ligy. Tato soutěž  se skládá ze šesti kol, z nichž  jedno kolo pravidelně pořádá i náš oddíl. V roce 1998 judisté skončili na 4. místě. V následujících letech tuto soutěž ovládli, kdy přiváželi zlaté medaile. V roce 2017, kdy soutěž Polabské ligy oslavila 30. výročí, byl náš trenér Jaroslav Hnát oceněn jako „Nejúspěšnější trenér Polabské ligy“ s 11ti vítězstvími.

 

 

 

PRVNÍ TATAMI A NOVÁ TĚLOCVIČNA

V dubnu 1999 bylo dovezeno prvních použitých 16 ks tatami z oddílu SKPJ Jičín. Na podzim roku 1999 bylo významným počinem vybudování nové tělocvičny v DDM, s rozlohou 72 m2.

 

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

V roce 2000 se stal Jaroslav Hnát trenérem Sportovního centra mládeže. V této funkci působil až do roku 2010.

 

PRVNÍ MISTROVSKÝ TITUL PRO NOVÝ BYDŽOV

Lenka Matějovská Kořínková získala na MČR dorostenek první titul pro náš oddíl. Pavel Lihan, který v NB trénoval, ale patřil do chlumeckého oddílu, se v tomto roce probojoval na ME dorostenců ( Rumunsko ).

 

11.4.2002 byl oddíl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR pod názvem SKP JUDO Nový Bydžov. V této době měl zaregistrovaných 123 členů.

 

 

V roce 2004 začal oddíl trénovat děti od čtyř let pod vedením paní Aleny Šlechtové.

 

JUDO V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Od roku 2006 probíhal trénink malých dětí pod vedením Jaroslava Hnáta také přímo v mateřských školách. MŠ Sluníčko a MŠ Palackého v Novém Bydžově, MŠ Prasek, MŠ Sloupno, MŠ Měník, MŠ Chlum, MŠ Smidary, MŠ Záhornice, MŠ Petrovice, MŠ Milovice u Hořic, MŠ Kratonohy, MŠ Nepolisy a MŠ Městec Králové.

 

2007

V tomto roce přišla do oddílu posila Hana Ondráčková, která trénovala skupinu mladších dětí.

 

2009

Judisté trénují v nevyhovujících podmínkách. Od roku 1992 se základna zvýšila více jak čtyřikrát, ze dvou tréninků byly tréninky 18x týdně. Nikdy se nepočítalo s tím, že by jednou judo v Novém Bydžově mohlo konkurovat fotbalu či hokeji a mít základnu přes 180 členů. Judisté potřebují novou tělocvičnu v odpovídající kapacitě.

2010

Od ledna 2010 nastupuje do oddílu trenérka Olina Jiroušová. V tomto roce jsem získali 9 medailí z MČR a PČR a tím obsadil 17. místo v hodnocení nejlepších oddílů v Republice.

 

2011 NOVÁ TĚLOCVIČNA

27. května jsme se konečně dočkali tolik potřebné tělocvičny, která odpovídá našim požadavkům. Tatami je odpružená a má 110 m2. V těsné blízkosti je posilovna, která má 33 m2. Zásluhu na tom mají mj. Pan Ladislav Vlachý, Milan Pešta, Jana Syřišťová a město Nový Bydžov.

 

2020 5x TATAMI

V tomto roce oddíl zakoupil 4 kompletní tatami, které se využívají při pořádání závodů. Disponuje tedy 5 kompletními tatami.

 

 

 

2021 KLUBOVNA

V roce 2020 začala nákladná rekonstrukce budovy v ulici Karla IV., která vyšla na 1.200.000 Kč. Prostory poskytlo a rekonstrukci financovalo Město Nový Bydžov. Město dlouhodobě podporuje činnost oddílu juda a poskytnutí klubovny bylo dosud největším projektem. V klubovně se nachází centrální velká místnost, kde se odehrávají judovíkendy, oddílové tréninkové srazy, schůze trenérů, aj.. Dále je zde dostatečně vybavená posilovna pro potřeby tréninků juda, kancelář, sklad pro úschovu věcí na turnaje, toalety, kuchyň. Bohužel chybí šatny a sprchy.

Judovíkendy a tréninkové srazy, které se konají 2x do měsíce, jsou velice oblíbené. V současnosti ale děti musí přecházet trénovat a sprchovat se do prostor DDM. Situaci by se vyřešila tatami přímo v budově klubovny.

V případě schválení projektu „Sportovní akademie“, o kterou je zažádáno, by prostory v 1. patře byly využívány i studenty oboru Sportovní management a také žáky ze ZŠ Karlova, kde již probíhá projekt „JUDO do škol“.

 

2022

V současnosti má oddíl juda základnu 102 dětí, které trénují v prostorách DDM Nový Bydžov, ve sportovní hale v Hořicích, v DDM v Hořicích a v Městci Králové. Působí zde 8 trenérů a 1 trenér kondice. Od února 2022 k nám dojíždí každý pátek trénovat Japonka Miyu Uchida. Pravidelně se naši judisté účastní tréninkových srazů v Hradci Králové a v Jablonci nad Nisou.

V tomto roce se také pořídily další žíněnky (puzzle), které slouží pro trénink na ZŠ Karlova a na judotábor.

Od roku 2022 je Jaroslav Hnát trenérem SPS pro Liberecký kraj (Sportovní Středisko je jedním ze základních článků vrcholového sportu, který je určen pro sportovce ve věku 13 - 15 let).

Řadu let se o prázdninách judisté účastní mezinárodních kempů v Maďarském Salgotarjánu a v Chorvatsku.

Pravidelně se naši judisté umisťují v soutěži „O nejlepšího sportovce města Nový Bydžov“.

Do letošního roku se oddíl může pochlubit ziskem 128 medailí Mistrovství a Přeboru České republiky i Mistrovství Evropy Veteránů.

 Od roku 1997 až do roku 2021 získal: 35 zlatých, 37 stříbrných a 56 bronzových. Šest našich  závodníků startovalo na Mistrovství Evropy dorostenců a dorostenek, jedna závodnice na Mistrovství Evropy juniorek.

 

 

PROJEKT JUDO DO ŠKOL

Náš oddíl zajišťuje výuku juda i pro ZŠ Karlova, která je od 1.9.2003 zařazena mezi školy s rozšířenou výukou TV, se zaměřením na JUDO. Třídy jsou od roku 2015/2016 otevírány vždy v 6. ročníku. Tréninky v rámci TV jsou určeny také pro žáky z 5. ročníků. Celkově bylo v roce 2003 otevřeno v ČR 17 takových tříd.


 

AKTIVITY MIMO TATAMI

Judisté se účastní i doplňkových aktivit – lezecká stěna, cyklo výlety, jízda na in-line bruslích, běžky, trampolíny, návštěvy koupaliště. Během zahraničních kempů judisté navštěvují památky a poznávají tamní kulturu.

 

 

TÁBORY A SOUSTŘEDĚNÍ

Kopidlno 1998-2011 (až do úmrtí P. Sýkory)

Vítkovice „Na Starém Mlýně“ 1998-2012

Vítkovice „ Na Stráni“ ( u pana Tůmy) 2013 do současnosti

 

 

PLESY

V roce 2007 – 2010 se konaly plesy v pohostinství Revír.

Od roku 2011 do 2013 v pohostinství ve Starém Bydžově.

 

 

 

POŘADATELSKÁ ČINNOST

  • Polabská liga

  • Český pohár

  • Mezinárodní velká cena o pohár Josefa Verfla

  • O Hořickou trubičku

  • Vánoční turnaj

 

 

SOUČASNÍ TRENÉŘI

Jaroslav Hnát – od r. 1992

Jiří Černý – od r. 2017

Michaela Žižková – od r. 2019

Vladimír Oplt – od r. 2019

Jan Kubánek – od r. 2019

Radim Krpata – od r. 2017

Olga Lakymtso – od r. 2020

René Hnát – od r. 2021

Matyáš Košťák – od r. 2021

 

Trenéři, kteří již nepůsobí v našem oddílu – Petr Černohorský, Pavel Tichý, Pavel Berný, Ladislav Linek, Erika Antošová, Alena Šlechtová, Jiří Hruška, Hana Ondráčková Lingrová, Olga Jiroušová, Erdenetsetseg Chinzorig (Čenda), Lukáš Motyovszki, Patrik Hnát.

 

VEDENÍ ODDÍLU

Předseda – Jan Ježek

Místopředseda – Jiří Černý

Administrátor – Martina Menclová

 

Vozový park

 

Nejdříve si Jarda půjčoval auto od rodičů - Ford Fiesta

1. Trabant

2. Mazda 323

3. Renault Espace 7 míst

4. Citroen Evasion 7 míst

5. Volkswagen Multivan 7 míst

 

Snaha a velké přání oddílu je pořízení 9místného automobilu, aby se nemuselo cestovat více auty - ušetřilo by to peníze za pohonné hmoty i starost rodičům, zajišťovat dětem odvoz.

 

 

 

 

 

 

 

Navštívené země

 

Albánie

Belgie

Bulharsko

Bosna a Hercegovina

Estonsko

Francie

Chorvatsko

Itálie

Japonsko

Kosovo

Lichtenštejnsko

Litva

Lotyšsko

Maďarsko

Německo

Nizozemsko

Polsko

Rakousko

Rumunsko

Rusko

Řecko

Slovensko

Slovinsko­

Srbsko

Španělsko

Švýcarsko

Ukrajina

 

 

SOUČASNÍ SPONZOŘI

 

Město Nový Bydžov

Nadační fond města Nový Bydžov

Roman Wojcik – autodoprava, autoservis, půjčovna přívěsů

Karolína a Přemysl Brožovi – řeznictví u Brožů

Marek Vyleťal – truhlářství

Geoplan – Menclovi

Pizza Ponte

 

 

 

Historie našeho oddílu

30.04.2008 00:00

 

Kroužek juda vznikl v Novém Bydžově v roce 1992.  Po ročním působení na Základní škole V.Kl. Klicpery přešel do DDM pod Základní školu Karla IV. V kroužku začalo trénovat asi 26 žáků pod vedením Jaroslava Hnáta. V následujících letech funkci trenérů vykonávali Pavel Berný, Ladislav Linek, Petr Černohorský (současný trenér Chlumce nad Cidlinou). Jako poslední se mladých judistů ujala Erika Antošová. Děti v kroužku trénovaly jednou až dvakrát týdně, ale nejezdily na žádné soutěže.

V roce 1997 nastal obrat. Pan Milan Pešta (zástupce ředitele pro mimoškolní činnost při ZŠ Karla IV.) oslovil znovu trenéra Jaroslava Hnáta, který začal trénovat s mladými judisty znovu. Úspěchy se dostavily po ročním působení. Daniel Pošík získal 2.místo na Mistrovství České republiky (MČR) mladších žáků a Lenka Matějovská 3. místo na MČR starších žákyň. V následujícím roce se judistům na MČR vůbec nedařilo. Hlavním důvodem byly nedostatečné prostory, kde by mohli judisté  trénovat. Tento problém byl vyřešen díky řediteli školy panu Josefu Verflovi, který pomohl zajistit tělocvičnu.

     Od roku 1998 se členové kroužku zúčastnili všech soutěží kalendáře juda,  mistrovství České republiky a mezinárodních soutěží, ze kterých přiváželi medaile. V tomtéž roce  začali soutěžit i na Polabské lize. Tato soutěž  se skládá ze šesti kol, z nichž  se jedno kolo koná pravidelně v měsíci červnu v Novém Bydžově. V roce 1998 judisté skončili na 4. místě. V následujících letech začali přivážet zlaté medaile (kromě roku 2004, kdy skončili druzí). V roce 2000 se stal trenér našeho oddílu Jaroslav Hnát trenérem Sportovního centra mládeže.

           11.4.2002 byl oddíl JUDO zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR pod názvem SKP JUDO Nový Bydžov, ZŠ Karla IV. V současné době je v oddíle registrováno 123 členů.

           Na základě projektu intenzifikace činnosti tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základních školách, vypsaného MŠMT,  byla škola od 1.9.2003 zařazena v síti škol mezi školy s rozšířenou výukou TV se zaměřením na JUDO.

           V roce 2004 začal oddíl trénovat děti od čtyř let pod vedením pí Aleny Šlechtové. Od roku 2006 probíhá trénink dětí přímo v Mateřských školách Palackého a Sluníčko, Nový Bydžov a také v MŠ Sloupno.

     Oddíl se může pochlubit ziskem několika medailí z Mistrovství České republiky. Od roku 1997 až do roku 2006 jsme získali na MČR 15. zlatých, 17. stříbrných a 26. bronzových medailí. Pět našich  závodníků startovalo na Mistrovství Evropy. Na těchto úspěších mají zásluhu trenéři a funkcionáři oddílu Patrik Hnát, Alena Šlechtová, Jiří Hruška, Jaroslav Hnát, Josef Verfl, Milan Pešta a rodiče našich svěřenců.

Podrobnější historie

30.04.2008 00:00

Ve východočeském regionu 30 km od Hradce Králové a ve stejné vzdálenosti od Jičína vznikl v roce 1992 malý kroužek juda. Pod vedením Jaroslava Hnáta  na ZŠ Klicperova. Judo navštěvovalo 26 žáků, kteří se neúčastnili žádných soutěží.

Vyučovalo se každou středu dvě hodiny. O tento sport byl od začátku velký zájem.

 V roce 1993 se judo přesunulo do DDM při ZŠ Karlova. Zde jsme měli lepší podmínky pro tréninky. Pan Pešta nám vypůjčil více školních žíněnek, prostor v DDM byl také větší. Po skončení tréninku se žíněnky museli uklízet. Rozvrh se musel několikrát upravovat z důvodu jiných zájmových útvarů. Z nedostatku času J. Hnáta začala malé judisty trénovat Erika Antošová, která je vedla dva roky. Pak ji nastaly mateřské povinnosti a byl s judem v Novém Bydžově na čas konec.

 Novým trenérem se stal od roku 1995 Petr Černohorský, který měl svůj oddíl v Chlumci n/Cid. Po nějakém čase se p. Petr Černohorský začal více věnovat oddílu JK Chlumec n/ C. Mezi tím se vrátila E. Antošová a začala opět trénovat. Po malých přestávkách fungoval kroužek juda v N. Bydžově pod vedením E. Antošové do školního roku 1996- 97. Děti se stále neúčastnily žádných soutěží.

 V polovině října roku 1997 nastal zlom. Od této doby se zúčastňujeme všech soutěží dle soutěžního kalendáře českého svazu juda a spolupracujeme ( spolu soutěžíme) za oddíl SKP JUDO Jičín. Kroužek  fungoval znova pod vedením Jaroslava Hnáta, Ladislava Linky a Pavla Berného. Trénovalo se na plachtové žíněnce zapůjčené z oddílu Judo Nechanice, střídavě na ZŠ Karlova a v DDM. Žíněnka se musela po každém tréninku uklízet tréninky trvali 2,5 hodiny. Kroužek navštěvovalo 52 dětí.

 Po dvou měsících tréninku se děti zúčastnily třech vánočních turnajů, kde získaly několik prvních míst. Jeden z těchto turnajů pořádal i náš kroužek.

 V roce 1998 v lednu pod vedením trenérů J. Hnáta, L. Linky, E. Antošové, administrativ. pracovníka M. Pošíka a Kateřiny Horákové jsme se vrátili do DDM. Sestavil se rozvrh a děti trénovaly 3x týdně judo a jednou týdně kondiční přípravu na ZŠ Karlova, a nebo venku v parku DDM.

 V roce 1998 jsme se zúčastnili turnajů dle soutěžního rozpisu českého svazu juda.V tomto roce se také judisté zúčastnili několika regionálních soutěží, kde startovalo 13 našich chlapců a děvčat. 9 z nich si vybojovalo postup na MČR.

 Na MČR si nejlépe vedl Daniel Pošík, který získal 2. místo v kategorii mladších žáků. Lenka Matějovská si též vedla dobře, získala 3. místo starších žákyň.

Podařilo se nám společně s judem SKPJ Jičín sestavit družstvo starších žákyň ve složení Anastázie Barvířové, Moniky Stránské, Lenky Matějovské a třech vypůjčených žákyň z východočeského regionu. Děvčata obsadila 3. místo.

 V tomto roce jsme také vstoupili do Polabské ligy 11. ročníku. Zde jsme v konečném hodnocení skončili jen o 2 body za třetím Chlumcem n/Cid. Z celkového počtu 8 startujících družstev.

 V roce 1999 jsme se opět zúčastnili všech soutěží dle soutěžního rozpisu svazu juda. Tentokrát jsme žákovskou Polabskou ligu vyhráli.

 9 dětí se probojovalo na MČR. Nejlepší umístění a to 7.– 8.místo vybojoval v kategorii starších žáků Roman Kořínek a v kategorii mladších žáků stejné pořadí Richard Zábranský. Jedna z neúspěchu bylo budování nové tělocvičny pro judo v DDM, které probíhalo v říjnu před MČR. Rozloha nové tělocvičny je 72 m.

 V roce 2000 pod vedením trenéra juda J. Hnáta a kondičního trenéra J. Hrušky pro nás začal úspěchem, když dorostenka Lenka Matějovská obsadila 5. místo na MČR juniorek. Dále v dubnu následovala republika dorostenek a Lenka přidala 1. místo. Překvapila i starší žákyně Štěpánka Kopecká když obsadila 3. místo. Dále se na 3. místě umístil Pavel Lihan, který u nás trénuje, ale patří do oddílu JK Chlumec n/Cid. Na 5. místě se umístil Roman Kořínek a Lukáš Kloubec obsadil 7. místo.

 Tento rok se Pavel Lihan probojoval na ME ( Rumunsko ) kde se mu podařilo vyhrát jeden zápas. Opět jsme vyhráli Polabskou ligu žáků.  V létě,tak jako každý rok se účastníme výcvikového tábora v Kopidlně , který pořádá SKPJ Jičín. V září jsme vrátili plachtovou žíněnku do Nechanic a trénujeme na tatami.

Vzpomínka Josefu Verflovi

14.07.2008 00:00

 

Rádi bychom věnovali vzpomínku panu řediteli Josefu Verflovi, který nás opustil po dlouhé nemoci 14.6. 2007. Všichni jsme byli velice smutní.  

 Odešel člověk, který pro nás judisty udělal mnoho. Byl to člověk všestranného zájmu. Člověk, který byl na svém místě. Za vše, co pro nás udělal, bychom mu chtěli ještě jednou poděkovat.

Kroužek juda vznikl na ZŠ Klicperova v roce 1992 a v roce 1993 přešel pod ZŠ Karlova. Od této doby oddíl prodělal několik změn. Svou nezanedbatelnou roli pro judo v Novém Bydžově udělal právě ředitel Mgr. Josef Verfl, který dal podnět pro spojení dvou místností v DDM a tím vznikla v roce 1998 nová tělocvična pro judo. Úspěchy se datují od roku 1997, od tohoto data vozíme vždy medaile z mistrovství České republiky. V roce 2000 se stal náš trenér Jaroslav Hnát i trenérem Sportovního centra mládeže. V roce 2003 vznikly doplňkové sportovní třídy a znovu u toho sehrál svou roli pan ředitel Mgr. Josef Verfl a slavilo se 10 let juda na Karlovce. V roce 2005 začínáme trénovat děti od 4 let pod vedením trenérky paní Aleny Šlechtové. Tuto práci vykonává dobře, svědčí o tom nárust dětí předškolního věku na judu v DDM. V roce 2007 začal Jaroslav Hnát přímo ve školkách trénovat pohybové hry. Do projektu se přihlásili tři školky a téměř 70 dětí! Odchod trenéra Patrika Hnáta, který trénoval přípravku a předával děti dál do mláďat a mladších žáků, nás nepotěšil. Nedostatek trenérů a dobrovolných pracovníků je všude. Dnes jen málokdo chce pracovat s mládeží. Tento problém nám vyřešila nová trenérka z Pardubic, kterou si do svého týmu vybral hlavní trenér našeho oddílu Jaroslav Hnát. Slečně Haně Ondráčkové sehnal práci fyzioterapeutky na místní rehabilitaci v Novém Bydžově. Tato trenérka naše malé judisty trénuje od září a jsme moc rádi, že se nám podařilo najít tak rychle novou sílu do oddílu.

Záznamy: 1 - 4 ze 4