Podrobnější historie

30.04.2008 00:00

Ve východočeském regionu 30 km od Hradce Králové a ve stejné vzdálenosti od Jičína vznikl v roce 1992 malý kroužek juda. Pod vedením Jaroslava Hnáta  na ZŠ Klicperova. Judo navštěvovalo 26 žáků, kteří se neúčastnili žádných soutěží.

Vyučovalo se každou středu dvě hodiny. O tento sport byl od začátku velký zájem.

 V roce 1993 se judo přesunulo do DDM při ZŠ Karlova. Zde jsme měli lepší podmínky pro tréninky. Pan Pešta nám vypůjčil více školních žíněnek, prostor v DDM byl také větší. Po skončení tréninku se žíněnky museli uklízet. Rozvrh se musel několikrát upravovat z důvodu jiných zájmových útvarů. Z nedostatku času J. Hnáta začala malé judisty trénovat Erika Antošová, která je vedla dva roky. Pak ji nastaly mateřské povinnosti a byl s judem v Novém Bydžově na čas konec.

 Novým trenérem se stal od roku 1995 Petr Černohorský, který měl svůj oddíl v Chlumci n/Cid. Po nějakém čase se p. Petr Černohorský začal více věnovat oddílu JK Chlumec n/ C. Mezi tím se vrátila E. Antošová a začala opět trénovat. Po malých přestávkách fungoval kroužek juda v N. Bydžově pod vedením E. Antošové do školního roku 1996- 97. Děti se stále neúčastnily žádných soutěží.

 V polovině října roku 1997 nastal zlom. Od této doby se zúčastňujeme všech soutěží dle soutěžního kalendáře českého svazu juda a spolupracujeme ( spolu soutěžíme) za oddíl SKP JUDO Jičín. Kroužek  fungoval znova pod vedením Jaroslava Hnáta, Ladislava Linky a Pavla Berného. Trénovalo se na plachtové žíněnce zapůjčené z oddílu Judo Nechanice, střídavě na ZŠ Karlova a v DDM. Žíněnka se musela po každém tréninku uklízet tréninky trvali 2,5 hodiny. Kroužek navštěvovalo 52 dětí.

 Po dvou měsících tréninku se děti zúčastnily třech vánočních turnajů, kde získaly několik prvních míst. Jeden z těchto turnajů pořádal i náš kroužek.

 V roce 1998 v lednu pod vedením trenérů J. Hnáta, L. Linky, E. Antošové, administrativ. pracovníka M. Pošíka a Kateřiny Horákové jsme se vrátili do DDM. Sestavil se rozvrh a děti trénovaly 3x týdně judo a jednou týdně kondiční přípravu na ZŠ Karlova, a nebo venku v parku DDM.

 V roce 1998 jsme se zúčastnili turnajů dle soutěžního rozpisu českého svazu juda.V tomto roce se také judisté zúčastnili několika regionálních soutěží, kde startovalo 13 našich chlapců a děvčat. 9 z nich si vybojovalo postup na MČR.

 Na MČR si nejlépe vedl Daniel Pošík, který získal 2. místo v kategorii mladších žáků. Lenka Matějovská si též vedla dobře, získala 3. místo starších žákyň.

Podařilo se nám společně s judem SKPJ Jičín sestavit družstvo starších žákyň ve složení Anastázie Barvířové, Moniky Stránské, Lenky Matějovské a třech vypůjčených žákyň z východočeského regionu. Děvčata obsadila 3. místo.

 V tomto roce jsme také vstoupili do Polabské ligy 11. ročníku. Zde jsme v konečném hodnocení skončili jen o 2 body za třetím Chlumcem n/Cid. Z celkového počtu 8 startujících družstev.

 V roce 1999 jsme se opět zúčastnili všech soutěží dle soutěžního rozpisu svazu juda. Tentokrát jsme žákovskou Polabskou ligu vyhráli.

 9 dětí se probojovalo na MČR. Nejlepší umístění a to 7.– 8.místo vybojoval v kategorii starších žáků Roman Kořínek a v kategorii mladších žáků stejné pořadí Richard Zábranský. Jedna z neúspěchu bylo budování nové tělocvičny pro judo v DDM, které probíhalo v říjnu před MČR. Rozloha nové tělocvičny je 72 m.

 V roce 2000 pod vedením trenéra juda J. Hnáta a kondičního trenéra J. Hrušky pro nás začal úspěchem, když dorostenka Lenka Matějovská obsadila 5. místo na MČR juniorek. Dále v dubnu následovala republika dorostenek a Lenka přidala 1. místo. Překvapila i starší žákyně Štěpánka Kopecká když obsadila 3. místo. Dále se na 3. místě umístil Pavel Lihan, který u nás trénuje, ale patří do oddílu JK Chlumec n/Cid. Na 5. místě se umístil Roman Kořínek a Lukáš Kloubec obsadil 7. místo.

 Tento rok se Pavel Lihan probojoval na ME ( Rumunsko ) kde se mu podařilo vyhrát jeden zápas. Opět jsme vyhráli Polabskou ligu žáků.  V létě,tak jako každý rok se účastníme výcvikového tábora v Kopidlně , který pořádá SKPJ Jičín. V září jsme vrátili plachtovou žíněnku do Nechanic a trénujeme na tatami.