Historie našeho oddílu

30.04.2008 00:00

 

Kroužek juda vznikl v Novém Bydžově v roce 1992.  Po ročním působení na Základní škole V.Kl. Klicpery přešel do DDM pod Základní školu Karla IV. V kroužku začalo trénovat asi 26 žáků pod vedením Jaroslava Hnáta. V následujících letech funkci trenérů vykonávali Pavel Berný, Ladislav Linek, Petr Černohorský (současný trenér Chlumce nad Cidlinou). Jako poslední se mladých judistů ujala Erika Antošová. Děti v kroužku trénovaly jednou až dvakrát týdně, ale nejezdily na žádné soutěže.

V roce 1997 nastal obrat. Pan Milan Pešta (zástupce ředitele pro mimoškolní činnost při ZŠ Karla IV.) oslovil znovu trenéra Jaroslava Hnáta, který začal trénovat s mladými judisty znovu. Úspěchy se dostavily po ročním působení. Daniel Pošík získal 2.místo na Mistrovství České republiky (MČR) mladších žáků a Lenka Matějovská 3. místo na MČR starších žákyň. V následujícím roce se judistům na MČR vůbec nedařilo. Hlavním důvodem byly nedostatečné prostory, kde by mohli judisté  trénovat. Tento problém byl vyřešen díky řediteli školy panu Josefu Verflovi, který pomohl zajistit tělocvičnu.

     Od roku 1998 se členové kroužku zúčastnili všech soutěží kalendáře juda,  mistrovství České republiky a mezinárodních soutěží, ze kterých přiváželi medaile. V tomtéž roce  začali soutěžit i na Polabské lize. Tato soutěž  se skládá ze šesti kol, z nichž  se jedno kolo koná pravidelně v měsíci červnu v Novém Bydžově. V roce 1998 judisté skončili na 4. místě. V následujících letech začali přivážet zlaté medaile (kromě roku 2004, kdy skončili druzí). V roce 2000 se stal trenér našeho oddílu Jaroslav Hnát trenérem Sportovního centra mládeže.

           11.4.2002 byl oddíl JUDO zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR pod názvem SKP JUDO Nový Bydžov, ZŠ Karla IV. V současné době je v oddíle registrováno 123 členů.

           Na základě projektu intenzifikace činnosti tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základních školách, vypsaného MŠMT,  byla škola od 1.9.2003 zařazena v síti škol mezi školy s rozšířenou výukou TV se zaměřením na JUDO.

           V roce 2004 začal oddíl trénovat děti od čtyř let pod vedením pí Aleny Šlechtové. Od roku 2006 probíhá trénink dětí přímo v Mateřských školách Palackého a Sluníčko, Nový Bydžov a také v MŠ Sloupno.

     Oddíl se může pochlubit ziskem několika medailí z Mistrovství České republiky. Od roku 1997 až do roku 2006 jsme získali na MČR 15. zlatých, 17. stříbrných a 26. bronzových medailí. Pět našich  závodníků startovalo na Mistrovství Evropy. Na těchto úspěších mají zásluhu trenéři a funkcionáři oddílu Patrik Hnát, Alena Šlechtová, Jiří Hruška, Jaroslav Hnát, Josef Verfl, Milan Pešta a rodiče našich svěřenců.