JUDO

26.12.2010 12:39

 

 

je školou života vycházející z podstaty existence.

Kde není vědomého úsilí, inteligence a charakteru, tam

taky scházejí činy. Judo, založené na vzájemné konfrontaci, přináší člověku maximální možnost poměřit své schopnosti.

 Učí sebeovládání, porozumění druhým, je to škola společenské přizpůsobivosti, má svoje pevné zásady, které se předávají z generace na generaci.

 ZDVOŘILOST

znamená respektovat druhé

 ODVAHA

poctivé jednání

 UPŘÍMNOST

znamená to, co si člověk myslí

ČEST

dodržet dané slovo

 SEBEOVLÁDÁNÍ

udržet na uzdě svůj hněv

RESPEKT

bez něho není důvěry

 SKROMNOST

znamená nevynášet sama sebe do nebe

 PŘÁTELSTVÍ

nejčistší z lidských citů a judo je kyticí

vázanou z těchto květů