12.6. 2010 MEZINÁRODNÍ TURNAJ NOVÝ BYDŽOV

12.6. 2010 MEZINÁRODNÍ TURNAJ NOVÝ BYDŽOV

 


Vážení přátelé juda,

     Tak jako každý rok, tak i letos se u nás v Novém Bydžově uskuteční 12. mezinárodní turnaj. V letošním roce je poprvé součástí turnaje O pohár Josefa Verfla. V roce 2010 jsou na naši soutěž pozvány kluby ze SLOVENSKA, NĚMECKA, CHORVATSKA, UKRAJINY, RAKOUSKA a v neposlední řadě domácí kluby. Touto cestou Vás všechny žádám o pomoc při této náročné akci.

     Dále si Vás všechny rodiče, příznivce a činovníky juda, dovoluji jménem oddílu pozvat na tradiční prasečí zábavu, která se koná 12.6. 2010 na koupališti v Novém Bydžově po soutěži od 19,30 hodin.

                                                                                                                                                        Jarda Hnát