INFORMACE PRO RODIČE A ZÁVODNÍKY!!!

INFORMACE PRO RODIČE A ZÁVODNÍKY!!!

O prázdninách jsou společné tréninky pro zájemce  - 24., 26., 28., 8. od 18,00 hodin v DDM. Po prázdninách začínají tréninky dle rozvrhu, krerý si můžete stáhnout na levé straně pod ikonou pořádáme. Na levé straně si také můžete stáhnout Letní oddílový tábor 2016 a Letní oddílové soustředění v Čechách pod Kosířem. První trénink bude 2. 9. 2015.

Nejmladší děti, které chtějí začít trénovat v DDM Judo budou mít tréninky v úterý a ve čtvrtek. První trénink bude 22. 9. 2015. 

Vážení rodiče, 

ve školním roce 2015/2016 jsou příspěvky oddílu SKP Judo Nový Bydžov stanoveny na 1600,- Kč za závodníka, děti narozené v roce 2010 a mladší, platí příspěvek oddílu 400,- Kč. (dále platíte poplatek DDM, (kroužek judo)který je stanoven na 800,- Kč za dítě. Poplatek DDM musíte zaplatit do konce října)

Druhý sourozenec v oddíle platí poloviční příspěvek 400,-Kč oddílu a 800,- DDM. Třetí sourozenec neplatí oddílu nic a poplatek DDM 800,-Kč.

Závodník, který pojede na mezinárodní soutěž nebo judo camp si přispívá na každou jednotlivou zahraniční akci 700,- Kč za akci, která je do třech dnů. Akce, které jsou na více dní se platí 700,-Kč a za každý další den 50,- Kč. Příspěvky je nutno uhradit do konce měsíce listopadu 2015, na účet č. 186 664 111/ 0300. Pokud není z vaší strany možné uhradit příspěvky v daném termínu, je nutné se domluvit s předsedkyní oddílu nebo s hlavním trenérem oddílu.  

 

Tábor judo v měsíci červnu bude stát 3500,- Kč. VT Čechy pod Košířem budou stát 3600,- Kč, které budou v měsíci srpnu.

 

Děti v mateřských školkách:

Děti, které navštěvují malou školičku juda přímo v MŠ Palackého a ve Sluníčku platí příspěvek 900,-Kč na účet 156 695 615 3/ 0800. Příspěvek zaplaťte do konce října 2015. (+poplatek DDM, který je stanoven na 300,- Kč za dítě.)

Děti, které navštěvují malou školičku juda mimo Nový Bydžov platí 1200,-Kč pí učitelce, do konce října 2015.