Informace pro judisty a rodiče:

Informace pro judisty a rodiče:

 

V pátek 1. 9. 2017  se bude konat nábor nových členů. Sraz všech judistů v DDM ve 12:00 hodin.

Tréninky  začínají pro všechny  děti  v pondělí 4. 9. 2017. Všechny děti obdrží novou přihlášku do oddílu,  kterou nám vrátí vyplněnou.

-   Čtvrté kolo Polabské ligy žáků  -  sraz v sobotu 9. 9. 2017 v 8:00 hodin na zimním stadionu.