JUDO KEMP NOVÝ BYDŽOV

JUDO KEMP NOVÝ BYDŽOV

Hned po Polabské lize následoval tréninkový kemp, který částečně probíhal v Domě dětí a mládeže a částečně v sokolovně. V pátek se děti ubytovali a navečeřeli, večer se ještě opekli párky. Ráno po snídani se uskutečnil první trénink. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku, skupina starších dětí měla tréninky o něco delší než ti mladší.

            Aby nebyl celý víkend jenom o judu, vydali jsme se v sobotu po obědě do Sloupna na zámek na pohádkovou bitvu. Děti se pobavily, nakoupily si sladkosti a po návratu je čekal další trénink. Po večeři už měli trénink jen ti starší, na jejich mladší kamarády dolehla únava a tak měli volno. V neděli ráno se uskutečnil ještě jeden trénink a po obědě jsme se všichni rozloučili. Kempu se zúčastnilo 68 dětí ze šesti oddílů a trénovali je dva naši trenéři a dva trenéři z jiných oddílů - Martin Horský z Judo ZŠ Sadová Čáslav, který také pořádá kempy a Martin Štusák z oddílu Judo Česká Třebová. Kemp se velice vydařil, byl bezesporu kvalitní a přálo nám i počasí. Všechno proběhlo podle našich představ. Je jenom škoda, že z našeho oddílu se nezúčastnilo více dětí, když tu ta příležitost byla a veškeré výdaje hradil oddíl. Není možné očekávat, že závodníci, kteří se neúčastní domácích kempů, budou na náklady oddílu vysíláni na kempy do zahraničí. Děkujeme všem, kdo nám s kempem pomohli a velké poděkování patří Oldovi Kolínovi.