JUDOCAMP ČÁSLAV

JUDOCAMP ČÁSLAV

Dne 29.09.2011 jsme odjížděli na Judo camp, který pořádal Judo klub Čáslav. Děti měly sraz v 15:00 hodin na náměstí v Novém Bydžově. Odjížděli jsme ve složení Jakub Marek, Tomáš Novotný, Daniel Čech, Adam Malich a v Čáslavi se k nám připojil Lukáš Motyovszki. Děti vezl Pavel Lingr. Cesta probíhala bez problémů i když v Čáslavi nás trochu zdržela objížďka, ale přesto děti dobrá nálada neopustila, cestou si pouštěli na DVD „Oggyho“ .

Při příjezdu nás přivítal Martin Horský, který se hned s každým naším judistou osobně přivítal, představil a hned se šlo na věc, žádné zdržování. Děti se převlékli do kimon a začal skvělý víkend plný juda, zábavy, fyzičky, dobré nálady a též skvělého počasí, které se opravdu vydařilo.

Hned první den se šlo na judo rozcvičku, základy gymnastiky ( přemety, salta z dopomocí atd.) a tréninkového randori. Pro ty nejlepší, kteří se snažili, (což byla většina) byly přichystány odměny v podobě ovesných tyčinek a tatranek.

V sedm hodin byl odchod na večeři a po ní se sedělo a vyprávělo o vzniku juda, o smyslu juda a jeho poslání a o našich největší judistech, jak současných tak i těch minulých.

Pak bylo od 21-22 hod osobní volno a po té večerka. Děti byly ještě chvíli vzhůru a vyprávěly si dojmy z prvního dne a tak začalo nejedno přátelství, které se v následujících dnech ještě více umocnilo.

Druhý den začal již v 7 hodin ranní hygienou a pak následnou venkovní rozcvičkou s během na snídani.

Pak bylo chvilku volno a šlo se opět na judo, začalo se strečinkem, pak rozcvičkou a procvičováním a opakováním různých chvatů. (hlavně nohy, o- uči- gari, kouči, atd.).

Pak následovalo randori podle váhových kategorii, které bylo velkým přínosem, protože děti se praly i s jinými judisty z oddílů. Zapomněl jsem se zmínit, že kromě Bydžova a samozřejmě Čáslavi, tam byly kluby z Kolína a Chlumce nad Cidlinou, celkem něco přes padesát dětí.

Hlavní trenér kladl důraz, aby byly procvičovány chvaty, které se předtím nacvičovaly a byly používány přímo v pohybu a v zápase, což některým dětem právě chybí. Znají je, ale nedokáží je použít při zápase a tady měly reálnou možnost to právě vyzkoušet!

Pak následovala zajímavá ukázka judo masáže,  kterou se i děti v podání Martina učily, závěrečné vydýcháni a hurá na oběd, ten byl přesně ve 12  hod a jak jinak, než se na něj běželo.

Po obědě byl polední klid cca 2 hodiny, který ale klid vůbec nepřipomínal . Děti nabité atmosférou chvilku neposeděly.

Odpoledne se jelo ještě jedno randori s nácvikem kombinací různých chvatů a pak se šly hrát hry ven, různé soutěže a závěrečný fotbálek. Pak již běh na večeři a zpět do tělocvičny

na večerní randori, které probíhalo kompletně nácvikem boje na zemi, různé přechody do držení a uniky z něho, dále judo masáž a závěrečný strečink. Pak byla možnost, aby se děti sami rozhodly, zda půjdou na večerní procházku Čáslaví a nebo zůstanou v tělocvičně. Skoro jednoznačně bylo rozhodnuto, že se půjde ven. Prošlo se centrum, dále zajímavé lokality hezky osvícené, s výkladem historie, podané v zábavné formě. Po procházce následoval návrat, rozdání jablíček a volná zábava. Toho dne byla večerka posunuta na 23. hodinu. V půl dvanácté už bylo slyšet jen oddychování, jasný doklad toho, jak děti byly unavené a vybité.

Poslední ráno začalo téměř stejně, jen se neběželo na snídani, ale dala se rozcvička na schodech, kde se běhalo. ( skákalo, po jedné, podruhé noze i snožmo atd.)

Po snídani byla opět rozcvička a pak již očekávané soutěžní randori, v kterém byl kladen důraz na bojovnost, nasazení, použití již procvičených chvatových kombinací  a hlavně boje na zemi, protože dnes se v mláďatech a v mladších žácích dočká úspěchu jen ten, kdo má dobrý  boje ne jenom ve stoje, ale také i boj na zem.

Nakonec se balilo a šlo se na oběd. Následovalo loučení a odjezd domů.

Závěrem se dá říci, že tento kemp byl pro děti opravdovým přínosem. Posíleni fyzičky, mnoho zápasů, (hlavně s cizími soupeři) nespočet randori a také poznání nových přátel.

Jen je velká škoda tak malé účasti, protože kde jinde se děti mohou tak dobře bez stresu poprat, než na judokempu!!! Po tom i zápas bude pro ně jen další výzvou nikoliv stresem….