POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ
Vážený pane Hnáte,
 
 
kontaktuji Vás za účelem speciální nabídky v oblasti pojištění rizik při výkonu sportovní činnosti.
 
Dlouhodobě spolupracuji s největšími leadery na trhu s pojištěním sportovců, kteří provozují sportovní činnosti jak rekreačně na amatérské úrovni, tak profesionálně s účastí na oficiálních soutěžních kláních.
 
Ráda bych Vás touto cestou seznámila se speciální akcí, kdy jsem schopna zprostředkovat úrazové pojištění sportovců bez ohledu na druh vykonávané sportovní činnosti a její stupeň rizikovosti za bezkonkurenční cenu.
Výhodou tohoto pojištění je nárok na pojistné plnění již při drobných poraněních od 0,1% tělesného poškození. Pro přesnější představu se jedná např. o šité rány, zhmožděniny, naraženiny, otoky, atd. ...
V případě, že již využíváte pojistný produkt některé z pojišťoven, mohu provést kontrolu správnosti nastavení pojistné smlouvy s ohledem na novelu občanského zákoníku, jež nabyla účinnosti k 1.1. 2014 a přinesla mnoho změn v oblasti pojištění osob.
 
Mým cílem je pomoci Vám získat kvalitní a spolehlivé zabezpečení pro případ nenadálých životních situací za přiměřenou cenu, popř. poradit Vám s nastavením a případnou aktualizací Vašeho stávajícího zabezpečení. 
 
 
Jsem si vědoma, že se v tržním prostředí pohybuje mnoho podvodných firem a osob. Má profesionální činnost je proto podložena certifikovanou licencí České národní banky, osvědčením o složení kvalifikace k výkonu odborné činnosti a spadá pod dohled skupiny AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky).