PŘÍSPĚVKY ODDÍLU A DDM

PŘÍSPĚVKY ODDÍLU A DDM

    Žádám všechny členy oddílu judo, aby v kanceláři DDM pí Erice Jelínkové nebo p. Jaroslavu Hnátovi zaplatili příspěvky judo. Příspěvek pro závodníky je Kč 1200,- a pro nezávodníky činní Kč 600,- . Také bychom ocenili přístup některých dlužníků, aby řešili jakou formou zaplatí dlužnou částku.