Proč je judo v oddíle vhodné pro děti školního věku?

Proč je judo v oddíle vhodné pro děti školního věku?

      -           Judo je pro děti naprosto ideální sport. Organizace UNESCO ho dokonce vyhlásila jako nejvhodnější sport pro děti.

-          Judo kladně ovlivňuje harmonický rozvoj osobnosti – má pozitivní vliv jak na fyzickou tak na psychickou stránku dítěte.

-          Všestranně působí na všechny tělesné partie a napomáhá zdravému vývoji celého organismu.

-          Judo učí sebeovládání, systematickému zvládání překážek a plánovitému dosahování vytýčených cílů.

-          Přestože je judo individuálním sportem, tréninky jsou možné jen v kolektivu, takže cvičenec pravidelně rozvíjí i své sociální dovednosti.

-          Judo je velmi vhodným sportem pro hyperaktivní děti, které mají možnost odreagovat se a eliminovat nadbytečnou energii či agresivitu.

-          Tréninky nabízejí přirozený protipól sedavému a často pasivnímu trávení volného času dětí.

 

Základem je tréninkový proces:

-          Tréninky probíhají ve školním roce, tedy od září do června. Prázdninové měsíce jsou určeny pro tábory a judo soustředění.

-          Tréninkové procesy se dělí podle věku a technické vyspělosti dítěte. Čas pro jednotlivé skupiny naleznete v rozvrhu tréninky.

 

Akce:

-          Pravidelně se účastníme soutěží organizovaných Českým svazem juda. Jsme pravidelně zváni i na zahraniční turnaje (POL, HUN,                  ROM, AUT, SLO, CRO, UKR, AUT, atd.)

-          Náš klub organizuje závody na které zveme oddíly nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

-          U příležitosti ukončení školního roku každoročně pořádáme mezinárodní Velkou cenu Nového Bydžova. Turnaj je spojený s grilováním a            občerstvením pro děti a rodiče.

-          Nadaní judisté se účastní soustředění organizovaných v rámci VK, RVŽ a SCM (Výběr kraje, Regionální výběr žactva a Sportovní                    centrum mládeže), nezávisle organizovaných soustředění v České republice i v zahraničí a v neposlední řadě soustředění                                organizovaných ČSJu (Český svaz judo) pro reprezentační výběr.