PROJEKT JUDO DO ŠKOL

PROJEKT JUDO DO ŠKOL

Sportovní třídy na ZŠ Nový Bydžov, Karla IV.209

Projekt judo do škol

Sportovní třídy na ZŠ jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v České republice podporovanou MŠMT ČR. Pro jejich kvalitní činnost je nutné vytvoření potřebných podmínek ze strany participujících subjektů, partnerů (ZŠ – obec jako zřizovatel školy – sportovní klub – sportovní svaz – MŠMT).

Sportovní třídy rozvíjejí nadání žáků v příslušném druhu sportu na základě všestranné přípravy, připravují žáky pro přechod do Sportovních center mládeže, sportovních gymnázií a do výkonnostního sportu v dorosteneckých a juniorských kategoriích. Významným atributem jejich činnosti je získání pozitivního vztahu pro aktivní pohybovou a sportovní činnost. Žáci sportovních tříd se účastní svazových i zahraničních soutěží, v nichž startují za příslušné sportovní kluby a reprezentují Českou republiku.

 

Sportovní třídy ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. jsou součástí oddílu SKP Judo Nový Bydžov, který při oddílu zřizuje Český svaz juda.

Oddíl SKP Judo Nový Bydžov byl vybrán mezi 17 sportovních tříd juda v České republice. Sportovní třídy se zaměřením na judo budou otevírány vždy v 6.ročníku (od školního roku 2015/2016). Žáci 1. – 5. tříd budou připravováni v oddílu SKP Judo Nový Bydžov (přihlášky přijímá DDM Nový Bydžov).

Správný chod sportovních tříd garantuje Českému svazu juda Sportovní klub SKP Judo Nový Bydžov vedený profesionální trenérem Jaroslavem Hnátem. Výuka směřuje k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte. Rozmanitou nabídkou sportovních aktivit je předcházeno předčasné specializaci. Povinné jsou každoroční lékařské prohlídky u sportovního lékaře.

 

VÝUKA

 • v plném rozsahu Školního vzdělávacího programu Spektrální Karlovka (viz www.karlovka.cz)

 • 4. – 6. třídy: sportovní výcvikové tábory (podzim)

 • 8. – 9. třídy: výcvikový tábor na běžkách (zima)

 • 7. – 9. třídy: výcvikový tábor judo (léto)

 • 6. – 9. třídy (výběrově): výcvikové tábory - kondice + judo

 

AKTIVITY TV A SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY:

 • specializace na judo

 • rozvoj kondiční přípravy judisty - sprinty, běhy na střední a dlouhé tratě,

  překážkové (opičí) dráhy.

 • základy gymnastiky, běžeckého lyžování

 • sportovní hry - basketbal, volejbal, házená, florbal, kopaná, softball,

  ultimate a mnoho dalších netradičních a drobných sportovních her v

  tělocvičně, na hřišti i v přírodě

 • plavání

 • sauna

 

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY:

 • 10 x 11 m tělocvična (dojo) v DDM vybavená kvalitními a odpruženými

  tatami (žíněnkami).

 • 2 malé tělocvičny (ZŠ Městec Králové – vybavena tatami, ZŠ Prasek puzzle tatami).

 • venkovní hřiště u tělocvičny v objektu DDM.

 • 2 posilovny (malá posilovna přímo v doju, Retro Gym Nový Bydžov)

 • dva žebříky na rozvíjení rychlosti

 • veškeré náčiní na kruhový trénink

 

NA SPORTOVNÍ TŘÍDY NAVAZUJÍ:

 • regionální výběry žáků

 • sportovní gymnázia

 • sportovní centra mládeže