SOUTĚŽ O CENY

SOUTĚŽ O CENY

     Na stránce je fotografie z historie juda v Novém Bydžově. Ten, kdo správně odpoví na otázky uvedené níže, může vyhrát kimono a další ceny. Své odpovědi posílejte na e-mail skpjudonb.hnat@email.cz Uzávěrka soutěže je 31.10. 2010. Odpovědi poslané po 31.10. 2010 nebudou zařazeny do losování o hlavní cenu.

Správné odpovědi budou vylosovány na tréninku ve 44. týdnu, tj. od 1. do 5.11. 2010. Z nesprávných odpovědí bude vylosována cena útěchy. Nezapomeňte napsat do e-mailu své jméno a přímení.

Otázky :

1. Kdo je na fotografii? / jméno a příjmení /

2. Z jaké akce pochází fotografie?

3. Ve kterém roce se tato akce uskutečnila?

4. V jaké zemi a městě se akce uskutečnila?

5. Jak se tenkrát děvčata umístila?

Tak se snažte, přeju Vám hodně zdaru při získávání informací o historii v našem oddíle!!!