TOMBOLA NA PLES

Vážení rodiče a příznivci novobydžovského juda, stále ještě je možnost nosit věcné nebo finanční příspěvky do tomboly, na ples juda. Donést je můžete do prodejny autodílů panu Čermákovi nebo do DDM trenérovi J. Hnátovi.

Za každý váš příspěvek vám předem velice děkujeme. Jména všech sponzorů budou zveřejněna.