VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ NOVÉHO BYDŽOVA

V pátek 16.12. 2011 se konalo vyhlášení nejlepších sportovců Nového Bydžova za rok 2010. Hlavním sponzorem této akce bylo město Nový Bydžov a mediálním sponzorem rádio Magic. Vše dobře zorganizoval Mgr. Vladimír Blažej, předseda sportovní komise Nový Bydžov, za což si zaslouží velký dík, protože ho to jistě stálo mnoho sil.

Sportovní komise vybrala z našich řad v kategorii žáků Michala Schneidera, v kategorii dorostenců Marcela Jirouše, v kategorii žen Lenku Kořínkovou a Renatu Kvasniščkovou. Mezi nejlepší trenéry a trenérky se zařadila Olina Jiroušová.

Rád bych moc poděkoval všem našim závodníkům a jejich rodičům, kteří se letos neumístili a přesto přišli podpořit závodníky, kteří se umístili.

Na závěr bych vás rád pozval na  Vyhlášení judisty roku 2011, které  proběhne v  ZŠ Karlova v jídelně, 27. 1. 2012 od 18:00 hodin. Občerstvení je zajištěno.