VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO JUDISTY ZA ROK 2011

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO JUDISTY ZA ROK 2011

V pátek 27. 1. se uskutečnilo vyhlášení nejlepšího judisty za rok 2011, při příležitosti 20. výročí existence juda v Novém Bydžově. Akce začínala v 18:00 hodin ve zcela zaplněné jídelně ZŠ Karla IV. Po úvodu a poděkování sponzorům, bez kterých by náš oddíl jistě nemohl fungovat tak jak funguje, následovalo vystoupení děvčat z tanečních skupin Rebelky, Pidirebelky a Pomněnky. Po tomto vystoupení promluvil ředitel ZŠ Karlova pan Mgr. Ladislav Vlachý, který ve svém proslovu zhodnotil dvacetiletou činnost oddílu a ocenil práci Jaroslava Hnáta a jeho zásluhu na výsledcích, kterých oddíl dosáhl. Svou návštěvou nás poctil pan Mgr. František Doležal, šéf střediska Odboru sportu ministerstva vnitra ČR, který vyhlašoval juniorskou kategorii. Při samotném vyhlášení byli oceněni tito judisté: kategorie žáků: Tadeáš Vávra, Zdeněk Rybáček, David Doskočil, Petr Hrdina. V kategorii dorostenců: Veronika Bučková, Michal Schneider, Michal Černý. V kategorii juniorů Marcel Jirouš, Petr Čermák, Čenda Erdenetsetseg a v kategorii žen Lenka Kořínková, Renata Kvasničková a Olina Jiroušová. Vybraní závodníci byli hodnoceni nejenom za své sportovní úspěchy, ale také za docházku na tréninky a za celkový přínos pro oddíl. Mezi vyhlášením jednotlivých kategorií předvedli své vystoupení mladší a starší judisté, kteří ukázali přítomným divákům co všechno umí. Na závěr večera bylo připraveno občerstvení, při kterém si mohli všichni přítomní přátelsky popovídat.