doklady potřebné pro domácí soutěže:

průkaz pojištěnce

průkaz závodníka (zajišťuje trenér)