doklady nezbytné při účasti na zahraničních závodech a campech:
 
 
průkaz totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz)
 
průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny